پروژه های سرمایه گذاری

تولید میلگرد
هزینه پروژه - 1،390،000 دلار بازگشت سرمایه - 89٪ سود خالص سالانه - 1،366،800 دلار
جزئیات بیشتر
تولید محصولات لبنی
هزینه پروژه - 280000 دلار بازگشت سرمایه - 228٪ سود خالص سالانه - 915،000 دلار
جزنیات بیشتر
تولید روغن پنبه دانه تصفیه شده (گسترش)
مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز: 180000 $ سود خالص در هر سال: 133،800 دلار بازگشت سرمایه سرمایه گذاری: 52٪
اینجا کلیک کنید
Previous
Next
شیرینی سازی
سرمایه مورد نیاز: 102000 $
جزئیات بیشتر
ساخت ساختمان
سرمایه مورد نیاز - 800000 دلار
اینجا کلیک کنید
سرمایه گذاری در معدن
سرمایه مورد نیاز 106000 $
اینجا کلیک کنید
مرکز آموزشی
سرمایه مورد نیاز - 50000 دلار
اینجا کلیک کنید
Previous
Next
پروژه های مناطق آزاد
پروژه های دارای اولویت
پروژه ها
پروژه های دیگر
خصوصی سازی دارایی های دولتی
پروژه های دولتی