This post is also available in: Русский (Russian)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

دسته بندی

درباره سایت بخارا

سایتِ بخارا نمایشگاهی است مجازی از تولیدکنندگان ایرانی تا محصولاتِ خود را به بازارِ تازه و رو به رشد ازبکستان معرفی کنند. شما می توانید با معرفی تولیدات خود در این آگهی نامه شرکت های ایرانی در ازبکستان که توسط همکاران ما به زبان روسی ترجمه می شود و همزمان برای بازدیدکنندگان و مشتریان ازبک نمایش داده می شود ، دایرۀ مشتریان خود را فراتر از مرزهای ایران توسعه دهید تا مشتریان و تجار ازبک با محصولاتِ تولیدی شما آشنا بشوند. سایت بخارا آگهی نامه شرکت های ایرانی در ازبکستان است.

تبلیغِ شما ترجمه می شود
فروش مستقیم کالا به آسیای میانه
سفارت ازبکستان در ایران
ویزای آنلاین
ویزای آنلاین ازبکستان