آگهی ها

شما می توانید برای معرفی شرکتِ خود و محصولاتِ آن به قسمتِ آگهی ها رفته و فرم مربوطه را پر کنید. توضیح مختصری از تولیدات خود را کمتر از 250 کلمه چنانچه به زبان روسی تسلط دارید در قسمتِ توضیحات روسی وارد کنید و اگر آشنا به زبان روسی نیستید اعلام نمایید تا همکاران مترجم ما آن را با هزینۀ اندک برای شما ترجمه کنند. یک تصویر از لوگوی شرکت خود و تصاویری از محصولات خود را آپلود نمایید تا در اسرع وقت در سایت به نمایش گذاشته شود.

تعرفه ها

آگهی عادی

 

نمایش آگهی در صفحات داخلی سایت در قسمت فارسی و روسی

 

تعداد روز نمایش

قیمت ( تومان)

 

نام پلن

 

بدون ترجمه روسی

با ترجمه روسی

یک ماهه

30

100000

300000

سه ماهه

90

200000

400000

شش ماهه

180

300000

500000

یک ساله

360

400000

600000

آگهی ویژه

 

نمایش آگهی در صفحۀ اول+صفحات داخلی سایت قسمت فارسی و روسی

 

تعداد روز نمایش

قیمت ( تومان)

 

نام پلن

 

بدون ترجمه روسی

با ترجمه روسی

یک ماهه

30

300000

600000

سه ماهه

90

600000

900000

شش ماهه

180

900000

1200000

یک ساله

360

1200000

2000000

بنرها

آگهی شما به صورتِ ویژه در کنار مطالبِ مرتبط سایت در قسمت فارسی و  روسی  نمایش داده می شود . برای این نوع آگهی به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.

برای پرداخت کلیک کنید
تماس با ما